ЯНГИЛИКЛАР

Б.З. Адизов, С.А. Абдурахимов, А.С. Султанов, И.Д. Эшметовлар муаллифлигида янги монография чоп этилди:

Безымянный

Институт олимлари «Турғун сувли нефть эмульсияларини деэмульгирлашнинг комбинацияланган термокимёвий ва электрофизик технологиялари» мавзусидаги монографиясини чоп этдилар.


Беларусь Республикасида стажировка ўтаган ёш олиманинг таассуротлари

3967347127237ac94645a674849e9eef

c0c10a162dda719e27f9fb9d9bbf4a50

 

Инновацион ривожланиш вазирлиги томонидан кетма кет эълон қилинаётган малака ошириш, илмий стажировка тўғрисидаги танловлар олимлар учун имконият эшикларини кенг очилганлигини кўрсатиб берди. Жумладан, Ўзбекистон-Беларусь ҳамкорлигидаги мақсадли малака ошириш учун танлаб олинган 40 ёшгача бўлган 100 нафар ёш олим ўзларининг илмий малакаларини ошириб, ҳамкасб ҳамкорлар билан тажриба алмашишга Беларусь Республикаси заминига ташриф буюришди. Қисқа муддатли, аммо пухта ташкиллаштирилган бу ҳамкорлик ёш олимлар елкасига масъулиятли аммо, залворли вазифани юклаб қўйди. Ватанимиз, Президентимизнинг олий ишончини оқлаш ҳисси, ҳар бир олим учун сарфланган харажатга аввало кўнгил олдидаги, қолаверса ёрдамга муҳтож фан олдидаги, ортимиздан қўллари кафтини кенг очиб, ҳовучини дуога тўлдирган, шогирдларига оқ фотиҳа бериб кузатган устозлар олдидаги масъулият ҳиссини бир лаҳза бўлса-да унутмоқликка ҳақли эмасмиз.

Мақсадли малака ошириш учун юборилган ёшлар учун тайёрлаб қўйилган шароитлардан, дастур асосида ҳар бир ёш олимнинг ўз мутахассислиги йўналиши бўйича масъул илмий раҳбарларга бириктирилганлигидан ташриф буюрган ёш олимларнинг ёнган кўзларида фаннинг ривожлантириш ва алангалатиш учун етарлича учқун борлиги аниқ бўлди. Институтларга бириктирилган ёш изланувчиларнинг илк таассуротларини ифодалаш учун сўз топиш қийин. Беларусь Миллий Фанлар академияси тасарруфидаги Умумий ва ноорганик кимё институтида менинг ташрифим учун барча шароитлар яратилганлигини кўриб, биринчи куннинг ўзидаёқ шу ерлик олимлардан иш тугагач қолиб ишлаш учун рухсат сўраганимда мен ҳатто меҳмон эканлигимни ҳам унутиб қўйган эдим. Бу ердаги илк куннинг ўзида ходимга бириктирилган илмий раҳбар ёрдамида институт фаолияти билан танишиш жараёнида илғор технологиялар билан лабораторияларнинг таъминланганлиги, олиб борилаётган изланишларнинг юқори савияси, ёш кадрларнинг илмий салоҳиятидан миямга келган илк алдамчи фикрдан уялиб кетдим, бир оз виждоним олдида қизардим рости ва бу қизариш бошқа ҳолатларда ҳам такрорланди.

Президентимиз Шавкат Миромонович Мирзиёевнинг фаннинг халқаро стандарт андозаларига мос ривожланиши учун олимларни қўллаб қувватлашлари ва Инновацион ривожланиш вазирлигининг ёш олимлар учун яратиб бераётган имкониятларидан фойдаланиб Ўзбекистон-Беларусь қўшма ҳамкорлик доирасидаги илк малака ошириш дастури доирасида Беларусь миллий фанлар Академияси умумий ва ноорганик кимё институтининг “Полимер сақловчи дисперс системалар” ва “Адсорбент” каби лабораторияларида ўз малакамизни ошириб, бу ердаги илғор технологиялар билан танишдик. Саноат оқава сувларини тозалашнинг, адсорбентлар олинишининг янги усулларини ўзлаштирдик. Тозаланган сувни циклга қайта ишлатиш учун қайтарилиши сувни тежашга ва иқтисодий самарадорликка олиб келади. Биз ўрганган усуллар ёрдамида ва бу ердаги илғор технологияларни ўзимизда ҳам қўлланса, биринчи навбатда ишнинг сифати ошади, қолаверса олиб бориладиган тадқиқот учун кетадиган вақт беш мартага қисқаради. Илмий натижаларимиз халқаро Scopus нашрларида эълон қилиниши учун замин яратилади. Бу каби стажировкаларнинг уюштирилиши фан учун янги саҳифа очиб берди, сабаби ёш олимларимизнинг илмий фикрлашларида, дунёқарашларида ўлчами кенг ғоялар шакллана бошланди. Табиийки, аниқ мақсад билан Беларусь юртига ташриф буюрган ҳар бир ёш олим янги илмий ғоялар билан Ўзбекистонимиз фанига нафи тегадиган ишланмалар билан қайтади.

Мен фаолият юритадиган ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтининг “Коллоид кимё” лабораториясида қатор илмий изланишлар олиб борилади. Турли зарарли моддалар билан ифлосланган саноат оқава сувларини юмшатиш ва тозалаш шу ишланмалар жумласидандир. Ҳар бир корхона қандай маҳсулот ишлаб чиқаришига қараб, суви турлича ифлосланади. Ифлосланган сувларни рухсат этилган меъёрий нормаларгача тозаламасдан туриб дарё ва денгиз ҳавзаларига оқизиб юбориш мумкин эмас. Бу аввало, дарё ва денгизда яшайдиган сув жониворлари ва сувўтларнинг ҳаётига хавф туғдиради, қолаверса атроф муҳитнинг ифлосланишига ва дарё-денгиз атрофида яшайдиган аҳоли саломатлигига жиддий таъсир кўрсатади. Бу каби жиддий экологик муаммоларнинг ечими сифатида олиб бориладиган ишланмаларда, саноатнинг оқава сувларини тозалашда янги адсорбентлар ишлаб чиқиш учун маҳаллий хом ашёлардан фойдаланилади. Адсорбент -ютувчи модда бўлиб, маҳаллий хом ашё сифатида таклиф этилаётган табиий адсорбент бу биз билган кўмирдир. Турли зарарли моддалар билан ифлосланган саноат оқава сувининг кимёвий таркибида энг камида 20 га яқин турли элементлар мавжуд. Ҳар бир элементнинг миқдорини билиш учун эса биз таркибидаги мавжуд элементлар сонига тенг миқдордаги усуллар ёрдамида аниқлаймиз. Кимёвий таркибини аниқламасдан туриб, зарарли зарралар миқдорини билмай туриб уни тозалаш учун адсорбент ёки реагентни тавсия этиб бўлмайди.

Институт лабораториясида мавжуд қурилмаларда бизнинг маҳаллий хом ашё асосида термик ва паргаз ишлов берилган адсорбентларни ҳам ўрганиш учун рухсат сўраганимда илк олинган натижаларимиз беларуслик тадқиқотчи менга фахр билан кўрсатган ўз тажрибаси натижаларига нисбатан бир ярим баравар юқори натижа эканлигини кўриб, кўксимда фахр туйғуси уйғонди. Ҳозиргидек илмий тажриба алмашиш учун йўналтирилган стажировкалар илмимиз ва фанимизнинг гуркирашига асос бўлади, деб ўйлайман. Беларусь ҳамкор ҳамкасбларимиздан ўзимиз учун янги усулларни қўллаб олий таълим-фан-ишлаб чиқаришни интеграциялашуви натижасида фаннинг янги саҳифаси очилишидан умидимиз катта.

Дилноза Жумаева,

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти

“Коллоид кимё” лабораторияси етакчи илмий ходими, техника фанлари доктори


Умумий ва ноорганик кимё институти ва Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc 27.06.2017.К/Т.35.01 рақамли илмий кенгашда  Усманов Ильхам Икрамовичнинг  диссертация  ишининг ҳимояси  бўлиб ўтди

 

2019 йил 15 августида ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтининг мажлислар залида Усманов Ильхам Икрамовичнинг кимё фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун “Ўғитлар ишлаб чикариш чиқиндилари ва мирабилитни суюк, ўғитлар, натрий хлорид, сульфатга қайта ишлаш ҳамда флотацияли калий хлорид хоссасини яхшилаш” номли 02.00.13– Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси ихтисослиги бўйича докторлик диссертация ҳимоясисиз патентлар асосида ҳимояси муваффақиятли бўлиб ўтди.


Умумий ва ноорганик кимё институти ва Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc 27.06.2017.К/Т.35.01 рақамли илмий кенгашда  Алланиязов Давран Оразымбетовичнинг диссертация  ишининг ҳимояси  бўлиб ўтди

 

2019 йил 15 августида  ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтининг мажлислар залида Алланиязов Давран Оразымбетовичнинг техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун  “Қорақалпоғистон глауконити ва фосфоритларидан мураккаб ўғитлар олиш жараёнининг назарий асослари ва технологиясини ишлаб чиқиш” номли 02.00.13– Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси ихтисослиги бўйича докторлик диссертация ҳимояси муваффақиятли бўлиб ўтди.


 

Ўзбекистонлик олимларнинг бир гуруҳи Беларусь Миллий Фанлар академиясида стажировкани якунлади

 

Безымянный

Беларусь Миллий Фанлар академиясида МФА илмий ташкилотларида стажировка ўташ дастурини якунлаган ёш ўзбек олимларига сертификатлар топшириш маросими бўлиб ўтди. Ҳужжатларни Беларусь МФА Раёсати раиси Владимир Гусаков топширди. Ушбу стажировкалар Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги ва Беларусь Миллий фанлар академияси ўртасидаги икки томонлама ҳамкорлик доирасида амалга оширилди.

Беларусь МФА Раёсати раиси Владимир Гусаков ёш олимларни стажировкани муваффақиятли якунланганлари билан табриклаб: “Беларусь ва Ўзбекистон илмий ташкилотлари ўртасида самарали алоқалар ўрнатилгани, мамлакатларимиз олимлари ўзлари эришган натижалар ва ютуқлар билан ўртоқлашаётгани жуда муҳимдир. Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги раҳбарияти билан ушбу ҳамкорлик янада кенгайишига келишиб олганмиз”, — деди.

2019 йилнинг 18 июлидан 12 августига қадар Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси институтлари, давлат ҳокимияти органлари ва илмий-амалий муассасалари вакиллари бўлган Ўзбекистон фуқароларининг бир гуруҳи Беларусь Республикаси фанлар академиясининг академик-илмий ва илмий-ишлаб чиқариш ташкилотларида раҳбар ходимлар (мутахассислар) стажировкаси ўқув дастури бўйича таълим олдилар. Стажировкалар Беларусь Миллий фанлар академиясининг Умумий ва ноорганик кимё институти, Биофизика ва ҳужайра муҳандислиги институти, Энергетика институти, Фалсафа институти, Бирлашган информатика муаммолари институти, Материалшунослик бўйича илмий-ишлаб чиқариш маркази, Геофизик мониторинг маркази, Беларус маданияти, тили ва адабиёти тадқиқотлари марказида ўтказилди.

Ўқув дастури доирасида стажёрлар институтлар фаолияти, лаборатория усакуналари ускуналари, ишлаб чиқариш ва технологияларни ташкил этилиши билан танишдилар, кутубхоналар ва архив фондларида ишладилар.

Амалиёт якунларига кўра қуйидаги ҳамкорлик тўғрисидаги бешта ҳужжат имзоланди: Беларусь Геофизик мониторинг маркази ва ЎзР ФА Сейсмология институти ўртасида ҳамкорлик тўғрисидаги Меморандум; Беларусь Миллий Фанлар Академияси Умумий ва ноорганик кимё институти ҳамда ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти ўртасида ҳамкорлик тўғрисидаги шартнома; Беларусь МФАнинг Энергетика институти ва Ўзбекистон Илмий-техника маркази ўртасида ҳамкорлик тўғрисидаги битим; Ўзбекистон Республикаси инновацион ривожланиш вазирлиги ҳузуридаги Илғор технологиялар маркази ҳамда Беларусь МФАнинг Биофизика ва ҳужайралар муҳандислиги институти ўртасида ҳамкорлик тўғрисидаги меморандум.

Олимлар орасида Белорусь Фанлар академиясида стажировка ўтаган ўзбекистонлик, ЎзР ФА Умумий ва нооорганик кимё институти ёш олимаси, институтнинг етакчи илмий ходимаси Жумаева Дилноза Жўраевна сертификатлар топшириш маросимида фаол қатнашди ва унга тантали равишда сертификат топширилди.

 


 

 Институт олимлари янги монография чоп этишди

photo_2019-08-08_17-03-08

Институт олимлари «Новые дефолианты на основе хлоратов и техногенных отходов хлопкоочистительных заводов»  мавзусидаги монографияни чоп этдилар. Монография Тоғашаров Аҳат Салимович, Шукуров Жамшид Султонович, Тухтаев Сайдиахрол муаллифлигида чоп этилган.


Институт олимлари монография чоп этишди

photo_2019-08-08_17-03-03

Институт олимлари «Комплекснодействующие дефолианты, обладающие физиологически активными и инсектицидными свойствами»  мавзусидаги монографияни чоп этдилар. Монография Шукуров Жамшид Султонович,  Тоғашаров Аҳат Салимович, Асқарова Маъмура Комиловна, Тухтаев Сайдиахрол муаллифлигида чоп этилган.


ЭЪЛОН!!!

 

2019 йил 15 августида

Умумий ва ноорганик кимё институти ва Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи

DSc 27.06.2017.К/Т.35.01 рақамли илмий кенгашда

Алланиязов Давран Оразымбетовичнинг

 диссертация  ишининг ҳимояси  бўлиб ўтади.


ЭЪЛОН!!!

 

2019 йил 15 августида

Умумий ва ноорганик кимё институти ва Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи

DSc 27.06.2017.К/Т.35.01 рақамли илмий кенгашда

Усманов Ильхам Икрамовичнинг

 диссертация  ҳимоясисиз патентлар асосида фан доктори (DSc) илмий даражасини олиш бўйича ҳимояси бўлиб ўтади.


Умумий ва ноорганик кимё институти ва Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc 27.06.2017.К/Т.35.01 рақамли илмий кенгашда Хандамов Даврон Абдукодировичнинг докторлик диссертация ишининг ҳимояси бўлиб ўтди:

 

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтининг мажлислар залида  Хандамов Даврон Абдукодировичнинг кимё фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун  Модификацияланган монтмориллонитларда баъзи органик моддалар буғларининг адсорбцияланиш термодинамикаси” номли 02.00.11 – Коллоид ва мембрана кимёси ихтисослиги бўйича докторлик диссертация ҳимояси муваффақиятли бўлиб ўтди.


Умумий ва ноорганик кимё институти ва Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc 27.06.2017.К/Т.35.01 рақамли илмий кенгашда  Тошев Шерзод Орзиевичнинг диссертация  ишининг ҳимояси  бўлиб ўтди:

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтининг мажлислар залида Тошев Шерзод Орзиевичнинг техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун  “Юқори ҳарорат ва тузларга чидамли бурғилаш эритмаларини олишда навбаҳор гилмояларидан полиминерал композициялар яратиш” номли 02.00.11 – Коллоид ва мембрана кимёси ихтисослиги бўйича докторлик диссертация ҳимояси муваффақиятли бўлиб ўтди.

 


Умумий ва ноорганик кимё институти ва Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc 27.06.2017.К/Т.35.01 рақамли илмий кенгашда Алимов Умарбек Кадырбергеновичнинг  диссертация  ишининг ҳимояси  бўлиб ўтди:

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтининг мажлислар залида Алимов Умарбек Кадырбергеновичнинг техника фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун  “Марказий Қизилқум фосфоритлари асосида юқори концентрацияли фосфорли ўғитлар олишнинг ресурстежамкор технологиясини ишлаб чиқиш” номли 02.00.13– Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси ихтисослиги бўйича докторлик диссертация ҳимояси муваффақиятли бўлиб ўтди.


Умумий ва ноорганик кимё институти ва Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги илмй даражалар берувчи DSc 27.06.2017.К/Т.35.01 рақамли илмий кенгашда  Волынскова Надежда Владимировнанинг диссертация  ишининг ҳимояси  бўлиб ўтди:

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтининг мажлислар залида Волынскова Надежда Владимировнанинг техника фанлари бўйича фалсафа доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун  “Марказий Қизилқум фосфоритларидан экстракцион фосфор кислотасини ишлаб чиқариш технологиясини яратиш ва такомиллаштириш” номли 02.00.13– Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси ихтисослиги бўйича докторлик диссертация ҳимояси муваффақиятли бўлиб ўтди.


Умумий ва ноорганик кимё институти ва Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc 27.06.2017.К/Т.35.01 рақамли илмий кенгашда диссертация  ишининг Кошанова Бибигул Турганбаевнанинг  ҳимояси  бўлиб ўтди:

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтининг мажлислар залида Кошанова Бибигул Турганбаевнанинг техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун  “Қорақалпоғистон сульфатли тузларидан буркеит олиш технологиясини ишлаб чиқиш” номли 02.00.13– Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси ихтисослиги бўйича докторлик диссертация ҳимояси муваффақиятли бўлиб ўтди.


ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтининг   «Стром»   илмий-тадқиқот лабораторияси ва синов марказининг лойиҳаси  амалий лойиҳалар танлови ғолиби деб топилди:

sert

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтининг  «Стром»  илмий-тадқиқот лабораторияси ва синов маркази раҳбари Искандарова М.И. раҳбарлигида яратилган “Ангрен ИЭС фаоллашган култошқол чиқиндилари билан модификацияланган қўшимчали ва сульфатбардош цементлар олиш технологиясини ўзлаштириш» мавзусидаги лойиҳаси Давлат илмий-техника дастурлари доирасида бажарилиши 2019-2020 йилларга мўлжалланган  амалий лойиҳалар танлови ғолиби деб топилди ва ЎзР Инновацион ривожланиш вазирлиги томонидан ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтининг  «Стром»  ИТЛваСМ раҳбари Искандарова М.И. га лойиҳани 2 йилда бажарилиши учун 1 млрд. сўмлик сертификат топширилди.


ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти ва Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc 27.06.2017.К/Т.35.01 рақамли илмий кенгашда диссертация  ишининг ҳимояси  бўлиб ўтди:

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтининг мажлислар залида 2019 йил 30 июль куни Турдиалиева Шаҳзода Исматуллаевнанинг техника фанлари бўйича фалсафа доктори (Phd) илмий даражасини олиш учун  Марказий Қизилқум фосфоритларидан олинган буғлатилган экстракцион фосфор кислотаси асосида концентрланган фосфорли ўғитлар олиш технологияси” номли 02.00.13– Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси ихтисослиги бўйича докторлик диссертация ҳимояси муваффақиятли бўлиб ўтди.

 


Минск шаҳрида Алишер Навоий бюсти ўрнатилди

1

Минск шаҳри марказидаги сўлим хиёбонда улуғ ўзбек шоири ва мутафаккири Алишер Навоий бюсти очилди.

Ушбу тадбир маданиятларо муносабатларнинг янги тарихидаги улкан воқелик бўлди. Боиси, шу кунгача бу ерда биронта шарқ мутафаккирига бу қадар юксак эҳтиром кўрсатилмаган. Ушбу бюст Беларусь Республикасида шарқ адабиётининг буюк даҳосига қуйилган илк ёдгорликдир.

Тантанали маросимда икки мамлакат парламенти аъзолари, адабиёт, маданият намояндалари, ёшлар, кенг жамоатчилик вакиллари қатнашди.

Алишер Навоий асарлари бугунги кунда ҳам жаҳонда тинчлик, дўстлик, биродарликни тарғиб қилаётган бебаҳо мерос сифатида бошқа халқлар томонидан ҳам қадрланаётганини эътироф этиш жоиз.

Аслида чинакам адабиёт вақт, макон, чегара танламайди. Токи инсоният комилликка интилар экан, Навоий асарлари ҳар бир даврда, ҳар қандай қатлам учун қадрли ва долзарб бўлиб қолаверади.

Беларуслик ёш ҳайкалтарош Максим Макаревич томонидан ишланган бюст буни яна бир бор тасдиқлайди.

Шу куни Навоий бобомиз ёдгорлиги пойи гулларга бурканди. Маросим ўзбек ва Беларусь халқлари адабиётининг байрамига айланиб кетди.

Тадбирда ЎзР Фанлар академияси вакиллари биргаликда ЎзР ФА  Умумий ва ноорганик кимё институти ёш олимаси. етакчи илмий ходими Жумаева Дилноза Жураевна Минск шаҳрида, буюк шоир Алишер Навоий бюст ҳайкалининг тантанали оҹилишида қатнашди.


Институт ёш тадқиқотчиси Беларусь Республикасига тажриба алмашиш учун жўнаб кетди

 photo_2019-07-31_16-31-40

Инновацион ривожланиш вазирлиги томонидан танлов ўтказилиб, ёш олимлар саралаб олинди.

Улардан 29 нафари Беларусь Фанлар академиясида, Миллий университетида 15 киши, Миллий техника университетида 15 киши, Педагогика университетида эса 5 киши стажировка ўтайди.

22 июль куни эса ёш олимлардан 27 нафари Беларусь тиббиёт академиясига, 2 нафари Техника университетига ҳамда 2 нафари Техника университети қошидаги технопаркка, шунингдек, ОТМларнинг 26 нафар илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректорлари ва илмий-тадқиқот институтларининг илм-фан бўйича директор ўринбосарлари тажриба алмашишга юборилади.

Инновацион ривожланиш вазирлиги делегациясининг 2019 йил 8—11 апрель кунлари Беларусга хизмат сафари чоғидаги Минск шаҳрида ўтказилган Фан ва технологиялар соҳасида ҳамкорлик бўйича биринчи қўшма мажлисида ўзбекистонлик ёш олимларни Беларусь Республикасининг нуфузли олий таълим ва илмий тадқиқот муассасаларига илмий стажировка ҳамда дастурларга юбориш бўйича келишувга эришилганди.

photo_2019-07-18_14-50-47-680x510

Вазирлик томонидан танлов ўтказилиб, рус тилини мукаммал билиши, номзоднинг ёши, олиб борадиган илмий-тадқиқот мавзуси бўйича мавжуд муаммолар ва уларнинг илмий ҳамда амалий ечими бўйича маълумотга эга бўлиши, маҳаллий, халқаро журналларда, конференцияларда мақола ва тезислар билан иштирок этганлиги, IT технологияларидан фойдалана олиш кўникмасига эга бўлиши каби тамойиллар асосида Беларусга юбориладиган ёш олимлар саралаб олинди.

Шу жумладан, ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти ёш олимаси, етакчи илмий ходими Жумаева Дилноза Жураевна бу сараловда ғолиб деб топилди ва Жумаева Дилноза Жураевна Беларусь Республикасига, Беларусь Республикаси Фанлар академияси илмий-тадкикот институтига илмий стажировка ўташ учун ва тажриба алмашиш учун  жўнаб кетди.

 


 

“El-yurt umidi” жамғармаси стипендия ғолиблари аниқланди

 

по стипен

 

“El-yurt umidi” жамғармаси стипендия ғолиблари аниқланди. Ушбу танловда Фанлар академияси илмий-тадқиқот муассасаларидан 1 та докторантура, 2 та магистратура, 14 та стажировка ва 21 та малака ошириш бўйича, жами 38 нафар ходим “Эл-юрт умиди” жамғармаси стипендияси  сертификатини қўлга киритди.

Шу жумладан, ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти ёш олимлари Жуманова Мияссар Ортиковна, Жумаева Дилноза Жураевна, Адизов Бобиржон Замирович “Эл-юрт умиди” жамғармаси стипендияси  сертификатини қўлга киритдилар.

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги “Ел-юрт умиди” жамғармасининг стипендияси ғолиби бўлган ёш олимларни табриклайди ва  келажакда уларнинг Ватан равнақи йўлидаги самарали фаолиятларига муваффақиятлар тилайди.

 


ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтида  “Навруз” миллий байрамига  бағишланган байрам тадбири бўлиб ўтди:

Бу йил апрель ойида ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтида  “Навруз” миллий байрамига  бағишланган байрам тадбири бўлиб ўтди. Байрам тадбирида институт ходимларига байрам дастурхони ёзилди, ҳалим тарқатилди ва институт ходимларини байрам билан  Институт директори, институт етакчи олимлари ва Касаба уюшмаси раиси табрикладилар.


 

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтида  хотин-қизлар байрамига бағишланган байрам тадбири бўлиб ўтди:

2019 йил март ойида ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтида  хотин-қизлар байрамига бағишланган байрам тадбири бўлиб ўтди ва байрамда институт ходимларига ош берилди, дастурхон ёзилди ва институт ходималарни байрам билан Институт директори, институт етакчи олимлари ва институт Касаба уюшмаси раиси табрикладилар. Касаба уюшмаси ташабусси билан Институт маъмурияти томонидан бу байрамда ҳамма ходималар пул мукофоти билан тақдирланди.

 


Ислом тараққиёт банки Ўзбекистонда илк бор TransformersRoadshow тадбирини ўтказди ва бу тадбирда Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Умумий ва ноорганик кимё институти “Стром” илмий-текшириш лабораторияси ва синов маркази докторанти, техника фанлари номзоди, доцент  

ГУЛИСТАН ОРАЗЫМБЕТОВА ғолиб деб топилди:

photo_2019-03-29_09-38-06

 

 

photo_2019-04-09_15-33-43

 

TransformersRoadshow’га 2018 йилнинг июл ойида Трансформ жамғармаси томонидан асос солинган. Жамғарманинг ўзи Ислом тараққиёт банки (ИТБ)нинг инсон капиталини яратиш ва ривожлантириш бўйича стратегик йўналишини қўллаб-қувватлаш учун ташкил этилган. Аввалги танловлар Нигер, Қозоғистон ва Бангладешда бўлиб ўтди, унда банк аллақачон тўққизта инноваторни мукофотлашга муваффақ бўлди. Уларнинг барчаси ўзларининг ғоялари билан озиқ-овқат хавфсизлиги, соғлом ҳаёт, кенг қамровли ва адолатли таълим, барқарор сув таъминоти ва санитария бошқаруви, арзон ва тоза энергиядан фойдаланиш ва ривожланаётган дунёда барқарор саноатлаштиришга эришишда тараққиётни жадал ривожлантиришга ёрдам беради.

Ислом тараққиёт банки 40 йилдан ортиқ вақт мобайнида кенг миқёсда ижобий таъсир кўрсатадиган жамоаларнинг ҳаётини яхшилаш учун ишлайдиган халқаро молиявий ташкилот. Банкнинг бош офиси Жидда (Саудия Арабистони) да жойлашган, шунингдек, Марокаш, Малайзия, Қозоғистон ва Сенегалдаги йирик марказларга, шунингдек, Миср, Туркия, Индонезия, Бангладеш ва Нигерияда офисларга эга. ИТБ дунёнинг ҳар бешинчи аҳолисининг ҳаётига таъсир қилувчи тўртта қитъада 57 аъзо давлатларни бирлаштиради.

Ўзбекистон 2003 йилда ИТБга аъзо бўлган.

2019 йил март  ойида Ўзэкспомарказ ҳудудида ITC биносида Ислом тараққиёт банки (ИТБ) кўмагида TransformersRoadshow илмий танлови ўтказилди.

Тадбир Ўзбекистон инновацион ривожланиш вазири Иброҳим Абдураҳмоновнинг сўзи билан бошланди. У танлов мамлакатдаги илмий ташаббусларни амалга ошириш учун ажойиб имконият эканини таъкидлади. Шундан сўнг сўз ИТБ Бош маслаҳатчиси Ҳаят Синдинга берилди ва у TransformersRoadshow танловининг ижтимоий-муҳим ташаббуси ҳақида гапирди.

Танловда жами 50 дан ортиқ тадбиркор, олим ва инноватор иштирок этди. 20 та ариза БРМ дастурига (2030-йилгача Барқарор ривожланиш мақсадлари), жумладан, инновация, таъсир ва қамрови, йириклиги, барқарорлиги, патентлаш ва тижоратлаштириш каби омилларга мувофиқ лойиҳаларни баҳолаш учун танланган. Танлов иштирокчилари лойиҳаларни ривожлантириш, топшириш ва амалга ошириш бўйича мураббийлардан маҳорат дарсини ҳам қўлга киритдилар.

Танловда ҳайъат ва менторлар сифатида ИТБ Бош маслаҳатчиси Ҳаят Синди, LeverageScience компанияси бош директори Фил Рондаззо ва компания асосчиси Ларс Cроер, AlliedCrowds вакили, шунингдек, Ўзбекистон инновацион ривожланиш вазири Иброҳим Абдураҳмонов иштирок этган.

Мутахассислар турли соҳаларда ўнлаб тақдимотларни тинглаб, учта ғолибни аниқлади:

Шулардан Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Умумий ва ноорганик кимё институти “Стром” илмий-текшириш лабораторияси ва синов маркази докторанти, техника фанлари номзоди, доцент Гулистан Оразымбетованинг “Қорақалпоғистон Республикасида цемент ишлаб чиқаришда хомашё унумдорлигини ошириш” лойиҳаси энг яхши лойиҳа деб топилди ва унга  махсус мукофот тақдим этилди.

Ходимимиз  Гулистан Оразымбетова 3000 АҚШ доллари соҳиби бўлиб, 2019-йилда Сенегалда ўтказиладиган TransformersRoadshow саммитига таклиф қилинди ва унга SmartImpactCapital онлайн курсига ўқиш имкониятлари берилди.


2016 йил 14 декабрь куни ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтида ёш олимларнинг Республика илмий анжумани бўлиб ўтди

2016 йил 14 декабрь куни Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Умумий ва ноорганик кимё институтида «Юқори технологик ишланмалар ишлаб чиқаришга» мавзусидаги ёш олимларнинг Республика илмий анжумани бўлиб ўтди.

Анжуманда асосан ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти, ЎзР ФА Ўсимлик моддалари кимёси институти, ЎзР ФА Биоорганик кимё институти ёш олимлари ва бошқалар иштирок этишди. Анжуманда 20 дан ортиқ маърузалар эшитилди.

Анжуман дастури, тезислар тўплами нашр этилди ва маърузачиларга тақдим этилди.

 


ЭЪЛОН!!!

2016 йил 24 ноябрь куни ўтказилишига режалаштирилган

 «Юқори технологик ишланмалар ишлаб чиқаришга» мавзусидаги ёш олимларнинг илмий-амалий анжумани

2016 ЙИЛ 14 ДЕКАБРИДА ЎТКАЗИЛАДИ

Анжуман  ташкилий  қўмитаси


ЭЪЛОН!!! Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Умумий ва ноорганик кимё институтининг «Ёш олимлар кенгаши» Сизларни 2016 йил 24 ноябрь куни Тошкент шаҳрида ўтказиладиган «Юқори технологик ишланмалар ишлаб чиқаришга» мавзусидаги ёш олимларнинг илмий-амалий анжуманида иштирок этишга таклиф этади.

Конференция куни тезислар нашр этилиб, иштирокчиларга тарқатилади.

Тезис нашрига талаблар:

 1. Ҳажми – 1 бет, А4 форматда, Times New Roman 12 ўлчамли шрифтда, чапдан 3 см., ўнг томондан 1,5 см. масофада ва қаторлараро 1 интервалдан иборат.
 2. Тезис номи катта харфлар билан ўртага ёзилсин. Навбатдаги қаторга муаллиф тўлиқ фамилияси ва исм-шарфи ёзилади. Навбатдаги қаторда шаҳар, вилоят ва ташкилот номи тўлиқ кўрсатилади. Маърузачининг фамилияси остига чизиқ тортилган ҳолда белгиланади. Тезис матни таркибида жадвал, график тасвир ва адабиётларга ишоралар қўйилмаслиги лозим.
 3. Тезислар ўзбек ва рус тилида қабул қилинади. Тезислар электрон почта орқали юборилади. Белгиланган талаблар асосида тузилмаган тезислар ташкилий қўмита томонидан қабул қилинмайди ва тўплам нашрига киритилмайди.

Тезисларни қабул қилиш муддати ва манзили:

2016 йил 15 ноябрь кунига қадар қуйидаги электрон манзилда қабул қилинади:

e-mail: aanozima@mail.ru

Манзил: Тошкент Ш., М.Улуғбек кўчаси,  77-а, 405 –хона (441-ички телефон), Тел.: (998 94) 658-78-47

Ташкилий масалалар бўйича  қуйидаги манзилга мурожаат этишингиз мумкин:

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Умумий ва ноорганик кимё институти “Ёш олимлар кенгаши”, Абдурахмонова Нозима.А., Тел.:(998 94) 658-78-47, e-mail: aanozima@mail.ru

Конференция қуйидаги манзилда ўтказилади:

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти. Манзил: Тошкент ш., М.Улуғбек кўчаси,  77-а

КОНФЕРЕНЦИЯ ТАШКИЛИЙ ҚЎМИТАСИ

Конференция ахборот хати:yangi-konferenciyada-ishtirok-etishga-taklif-va-axborot-xati


 

Академия наук Республики Узбекистан

Национальная Холдинговая компания «Узбекнефтегаз»

АК «Ўзбекнефтмахсулот»

ОАО «ВНИПИНефть» (г.Москва)

Институт общей и неорганической химии

Ташкентский химико-технологический институт

Ферганский нефтеперерабатывающий завод

Бухарский нефтеперерабатывающий завод

Шуртанский газохимический комплекс

Международная научно — техническая конференция

 «Состояние и перспективы инновационных идей  и технологий в области нефтехимии»

  Первое информационное сообщение

 15-16 октября 2015 года

г.Фергана

Размер организационного взноса для участников конференции составляет 50000 сум, для иностранных участников – 30 долларов США.

Организационный взнос можно оплатить

до 1 июля 2015 г. или перечислить на

ФНПЗ УнИТАР КОРХОНА

Адрес: 150106 г. Фергана, ул. Саноат 240

Тел: 222-5537; Факс: 222-1649

Расчетный счет: 20210000900229024001

МФО: 00494 ИНН: 200152921;

Фаргона АТ СКБ;  ОКОНХ 11220

Валютный расчетный счет: 29801840400229024001

Фаргона Миллий Банки:

МФО: 00493  ИНН:200202099

ОКОНХ: 11220

e-mail: refinery@fnpz.uz

На платежном поручении написать фамилию автора с пометкой –

оргвзнос конф. «МНТК-2015».

Адрес организационного комитета:

 700170, г. Ташкент, ул. Мирзо Улугбека

77-а, Институт общей и неорганической химии АН РУз,  комн. 607, тел.: (99871) 269-04-48;   367 (внутр.). Обращаться к Ганиевой Сайёре Хуршитовне.

Факс: (99871) 262-79-90

E-mail: ionxanruz@mail.ru
Комитет по координации развития науки и технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан

Уважаемый(ая)_________________________!

Организационный комитет Международной научно-технической конференции «Состояние и перспективы инновационных идей  и технологий в области нефтехимии» приглашает Вас принять участие в работе конференции, которая состоится 15-16 октября 2015 года в г. Фергане, НПЗ  (Республика Узбекистан).

На конференции будут рассмотрены актуальные проблемы современного состояния и перспективы развития научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в области нефтехимии, газо- и нефтепереработки, направленные на развитие топливно-энергетического комплекса. На конфе-ренции планируются пленарные доклады, научные сообщения и стендовые доклады по следующим направлениям:

 1. Крупные достижения в области нефти и газа;
 2. Получение моторных топлив с использованием  альтернативных сырьевых ресурсов;
 3. Перспективные технологии в области нефтехимии и нефтепереработки;
 4. Новые процессы и аппараты в области нефтегазопереработки.

Запланировано издание сборника трудов конференции.

Специалистов, желающих принять участие в конференции, просим предварительно подать заявку на участие и направлять материалы докладов (на полных 3-х страницах), оформленные в  соответствии  с  прилагаемыми  требованиями   до  1 августа 2015 г. 

Требования к оформлению доклада в виде научной статьи:

Текст научной статьи на узбекском, русском или английском языках должен быть набран в редакторе Microsoft Word, формат А4,  объемом полных 3 стр., поля: сверху-20 мм, справа -15 мм, снизу- 20 мм, слева-25 мм, через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman. Размер шрифта – 14.

Название статьи печатается прописными, жирными буквами. Далее пропускается одна строка, инициалы и фамилии автора(-ов) печатаются строчными, полужирными буквами. На следующей строке —  название организации, города и страны — печатаются строчными буквами курсивом, все центрируется. Перед основным текстом пропускается одна строка, отступ красной строки – 1,0 см.

Образец оформления доклада в виде

научной статьи

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (жирным шрифтом)

(пустая строка)

Фамилия, имя, отчество авторов

Наименование организации, город, страна (курсивом)

(пустая строка)

Текст  статьи.

Автор представляет в Оргкомитет материалы доклада в 2-х экземплярах с сопроводительным письмом, актом экспертизы и электронной версией.

Статьи будут печататься в редакции автора, повторно не редактируются и считаются оригиналами. Материалы, не отвечающие указанным требованиям, в сборник трудов конференции не будут включены и автору не возвращены.

Регистрационная карта участника

Международной научно-технической конференции «Состояние и перспективы инновационных идей  и технологий в области нефтехимии»

Фамилия________________________________

Имя____________________________________

Отчество________________________________

Год рождения____________________________

Организация_____________________________

________________________________________

Должность, ученая степень________________

________________________________________

Служебный  адрес, телефон, факс, e-mail:

________________________________________

________________________________________

Домашний адрес, телефон_________________

________________________________________

 

Я планирую участвовать в работе конференции   (нужное подчеркнуть)

 • Выступить с докладом
 • Выступить с научным сообщением
 • Выступить со стендовым докладом
 • Участвовать в качестве слушателя

 

Автор и название доклада или сообщения  __________________                                                                                   __

 

Подпись заявителя

 

Рабочие языки конференции:

узбекский, русский, английский.