Институт қошидаги DSc.27.06.2017.K/T.35.01 рақамли Илмий кенгаш

Илмий Кенгашнинг алохида сайти очилган: www.ik.ionx.uz

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Умумий ва ноорганик кимё институти, Полимерлар кимёси ва физикаси институти, Тошкент кимё-технология институти ва Тошкент давлат техника университети қошидаги DSc.27.06.2017.K/T.35.01 рақамли илмий кенгаш ЎзР ВМ ҳузуридаги ОАК Раисининг 2017 йил 27 июндаги № 41 рақамли Қарори билан тасдиқланган.

Илмий кенгаш бўйича-(Юклаб олиш мумкин)